Lucrătorul în lumină
 
Limbajul Luminii
——————

A Cincea Dimensiune
Armonia Angelică
Armonie
Bucurie

Cunoaștere
Cunoștințe
Divin
Dumnezeu
Emoție
Foc
Grandiosul Design
Iluzie
Inimă
Intuiție
Iubire
Judecată
Lumină
Mâini
Om
Orizont
Sacru
Sfânt
Sfântul Graal
Simțământ
Spirit
Tată
——— 

 

 

Din forța simțămintelor noastre aducem la viață mișcarea spirituală care ne va transforma. Această mișcare spirituală de transformare ne duce înapoi la design-ul nostru inițial. Simțămintele hrănitoare ale ENERGIEI MAME sunt reînviate, iar soluțiile la problemele noastre de zi cu zi sunt obținute prin forța naturii noastre simțitoare.

În acest simbol, vedeți cercul mai mic declanșând notele vibraționale ale mișcării. Aceste linii curbate care se află așezate dedesubtul cercului mai mic sunt reprezentate, bineînțeles, de numărul trei. Prin natura noastră simțitoare și recunoașterea puterii numărului trei, noi începem să ieșim din micul nostru cerc care ne constrânge. Cercul mai mic este lăsat în urmă de drumul nostru spre UNITATE și, exact ca și la celelalte simboluri, ne începem călătoria noastră înapoi spre perspectiva mai largă a vieții.

Prin simțământul care este reprezentat de acest simbol, noi aprindem FOCUL DIVIN de la baza șirei spinării. Prin simțământul UNITĂȚII, începem călătoria noastră spre trezire. Nu contează dacă simțămintele sunt de vesel sau trist, toate conțin simțământul înțelepciunii din energia noastră electrică. Aceste simțăminte sunt banca noastră de date și prin aceste simțăminte ne trezim adevărata noastră energie și ne găsim conexiunea noastră cu DUMNEZEU și cu TOT CE ESTE. Există de asemenea mai multe nivele de informație conținute de acest simbol, exact ca toate celelalte, care pot fi accesate odată ce aveți informațiile de bază în contextul potrivit. Așa că, putem încerca acum să găsim această informație dimensională ascunsă.

Cele trei linii curbate din partea de jos a acestui simbol sunt reprezentative pentru cele trei faze majore ale vieții noastre, cele trei evenimente majore de schimbare a vieții, cele trei viziuni spirituale care vor începe trezirea noastră spirituală și cele trei învelișuri interioare protectoare ale aurei noastre, primele care experimentează simțirea corpului nostru și apoi răspund și înregistrează fenomenul. Puterea lui trei este purtată emfatic de acest simbol pentru cuvântul SIMȚĂMÂNT.

Fără simțire nu putem accesa vreodată cu adevărat toate informațiile stocate care așteaptă tranziția noastră în conștiență. Această informație a simțirii a fost înmagazinată în ESENȚA SUFLETULUI nostru. ESENȚA SUFLETULUI nostru așteaptă ca noi să ne amintim mecanismul care ne va permite să recuperăm toate viețile stocate ca simțăminte. Forțând continuu energia noastră electrică spre viață, începem să avem acces la această informație stocată.

Acest simbol mai are și o implicație secundară care este puternic recepționată în timpul călătoriei în și prin simbol. Prin accesarea constantă a simțămintelor voastre accesați esența sufletului. Esența sufletului și cele trei învelișuri interioare ale aurei trebuie să răspundă oricărui simțământ. Prin ascultarea simțirilor noastre noi începem să lucrăm prin adevărata noastră natură... ESENȚA SUFLETULUI.

Acest simbol este, ca multe alte simboluri, multidimensional și, pe măsură ce dați la o parte învelișurile de deasupra, începeți să vedeți scânteietoarea lumină interioară a recunoașterii. Concentrându-vă pe acest simbol al cuvântului SIMȚĂMÂNT, veți începe să intrați în câmpul aurei și să extrageți baza de date informaționale a esenței sufletului vostru. Atunci veți curge prin energiile mai rafinate ale spiritului și veți avea senzația explozivă de cunoaștere absolută.

Prin acest simțământ energetic începem să vedem viața ca pe o oportunitate. O oportunitate de a înmagazina cunoașterea dată de simțămintele noastre pentru a le accesa ulterior, atunci când vom putea să o extindem în mod conștient dincolo de parametrii tridimensionali ai acestei plimbări pământene. Acesta va fi timpul când vom putea îmbrăca esența noastră spirituală cu toate aceste neprețioase simțăminte și cu culorile acestora, o robă spirituală de simțăminte magnific colorate.

Judy Beebe


Traducere copyright © Monika Szavai. Toate drepturile rezervate.