Lucrătorul în lumină
 




Limbajul Luminii
——————

A Cincea Dimensiune
Armonia Angelică
Armonie
Bucurie

Cunoaștere
Cunoștințe
Divin
Dumnezeu
Emoție
Foc
Grandiosul Design
Iluzie
Inimă
Intuiție
Iubire
Judecată
Lumină
Mâini
Om
Orizont
Sacru
Sfânt
Sfântul Graal
Simțământ
Spirit
Tată
———







 

 

 

Acest simbol reprezintă trinitatea TATĂLUI, A FIULUI ȘI A SFÂNTULUI DUH……un cerc cuprins într-un cerc, cuprins într-un alt cerc. Fiul stă confortabil în brațele tatălui iubitor și conține în mod secret acest tată în interiorul lui însuși/însăși. OM ÎN DUMNEZEU și DUMNEZEU ÎN OM. Acesta este adevărul ascuns, ce a reverberat pe tot cuprinsul matricei universale și care a dat imbolduri omului să se trezească din somnul său spiritual. Acest somn a fost un somn etern al existenței separate, fără a realiza că labirintul a fost din totdeauna în interiorul omului pentru a fi descoperit și este ceea ce îl va trezi la înțelegerea gloriei sale universale.

Din adevărul ascuns care se află în interiorul omului, el activează energia spiralată a eliberării sale. Din această eliberare, energia expansivă este propulsată în univers și are loc o transformare cuantică în frecvența dimensională. Vibrăm acum la principiul de trialitate al CREATORULUI PRINCIPAL. Ne aflăm la adevăratul nostru loc de glorie spirituală, cercul din mijloc vibrând la DUMNEZEUL exterior și interior, locul de unde facem tranziția dimensională la aspectul creator al propriului DUMNEZEU CARE SUNTEM.

Din aceste dimensiuni circulare putem călători ca suflet prin timp și frecvență până în cele mai îndepărtate colțuri ale universului. Lumea noastră tri-dimensională poate deveni expansivă. Există o cheie ce este necesară la activarea acestei experiențe dimensionale și aceasta va fi oferită printr-un simbol ce va veni puțin mai târziu.

Lumea voastră tri-dimensională conține o matrice spirituală de trei și dimensiunile mai înalte sunt atinse prin această activare a puterii numărului trei. Simțim nevoia să dezvăluim secretele lui trei și tânjim după cunoașterea universală. Ne simțim constrânși de corpurile noastre fizice și de cercurile care vibrează în afara și înăuntrul nostru. Ne simțim prinși ca într-o capcană, de ceva ce nu putem numi. Limbajul prin care căutăm nu are nici un cuvânt care să definească natura limitată a existenței fizice într-un corp uman, pe planeta pământ. Povara greutății cercului exterior și energia fremătătoare a cercului interior, în armonie cu matricea universală și părând să creeze o experiență pământeană cataclismică, din care suntem îndrumați să căutăm unitatea. Acesta este un mesaj conflictual care ne lasă obosiți și confuzi.

Concentrați-vă asupra acestui simbol pentru a recunoaște locul vostru în GRANDIOSUL PLAN sau DESIGN. Recunoașteți puterea care este a voastră să o controlați, pentru că voi sunteți mecanismul central de conexie dintre manifestarea pământească și cunoașterea spirituală. Plasarea noastră centrală în interiorul acestor trei cercuri de viață este un amplasament puternic al infinitelor posibilități. Am fost învățați să existăm în dragoste și toleranță. Fără judecată, ne este oferită amprenta noastră divină și ni se spune să mergem și să creăm din iubire. Suntem încurajați să ne inundăm propriile ființe cu BUCURIE, la nivel cosmic, universal și personal. Orice creație se află în interiorul infinitelor posibilități ale acestui cerc central plin de iubire, cu toate acestea noi suntem întotdeauna învăluiți de dragostea infinită a lui DUMNEZEU și purtăm totdeauna întregul lui DUMNEZEU în interiorul nostru. Nu ne aflăm niciodată în afara matricei divine.

Voi sunteți creația absolută și prin intermediul acestui simbol puteți studia cine sunteți ca ființă spirituală.

Judy Beebe


Traducere copyright © Monika Szavai. Toate drepturile rezervate.