Lucrătorul în lumină
 


 

Limbajul Luminii
——————

A Cincea Dimensiune
Armonia Angelică
Armonie
Bucurie

Cunoaștere
Cunoștințe
Divin
Dumnezeu
Emoție
Foc
Grandiosul Design
Iluzie
Inimă
Intuiție
Iubire
Judecată
Lumină
Mâini
Om
Orizont
Sacru
Sfânt
Sfântul Graal
Simțământ
Spirit
Tată
——— 


 

Acestea sunt cele 26 de Simboluri ale Alfabetului de Pictograme Extraterestre din lanurile de grâu. Pentru o descriere completă a fiecărui simbol faceți clic pe imaginea corespunzătoare sau pe meniul din stânga paginii.

Simbolurile pot fi descărcate urmând acest link.
 

 

  ARMONIA
ANGELICĂ
ARMONIE
  SACRU DUMNEZEU
  CUNOAȘTERE GRANDIOSUL
DESIGN
  CUNOȘTINȚE INTUIȚIE
  FOC TATĂ
  DIVIN SIMȚĂMÂNT
  LUMINĂ EMOȚIE
  OM A CINCEA
DIMENSIUNE
  IUBIRE MÂINI
  INIMĂ ORIZONT
  SFÂNTUL
GRAAL
ILUZIE
  BUCURIE JUDECATĂ
  SFÂNT SPIRIT