Lucrătorul în lumină
 
Limbajul Luminii
——————

A Cincea Dimensiune
Armonia Angelică
Armonie
Bucurie

Cunoaștere
Cunoștințe
Divin
Dumnezeu
Emoție
Foc
Grandiosul Design
Iluzie
Inimă
Intuiție
Iubire
Judecată
Lumină
Mâini
Om
Orizont
Sacru
Sfânt
Sfântul Graal
Simțământ
Spirit
Tată
——— 

 

 

Din vastitatea cercului exterior al lui DUMNEZEU… TOT CE ESTE și a celorlalte lumi reprezentative, descoperim că în centrul a tot ce este se află simbolul OMULUI. Cele trei cercuri, ale simbolului ce reprezintă omul, se află în cadrul vastității universale și descoperim că suntem învăluiți și iubiți de întreg, de UNITATEA universală a lui DUMNEZEU.

Din perspectiva celorlalte ajutoare planetare și a tărâmului angelic, am fost iubiți în coconul nostru circular de acces limitat. Ne-au fost oferite doar mici sclipiri ale macrocosmosului infinit, în care existența noastră microcosmică finită a încercat din răsputeri să înțeleagă locul nostru în cadrul acestui design grandios. În exteriorul dimensiunii simbolului pentru om, în centrul întregului simbol, descoperiți o ordine universală ce încadrează o arie largă de energie creativă. Acest câmp energetic care îl conține pe om, în mod simbolic și universal, are la centru un element dinamic de foc, care poate fi aprins de voința divină a omului. Când voința omului se desfășoară în concordanță cu principiul unitarismului ce infuzează lumile exterioare, atunci are loc o expansiune în afară spre lumi necunoscute până în prezent.

În cercul exterior al acestui simbol, veți descoperi patru modele circulare diferite, care se îmbină cu cercul exterior și care nu sunt separate de el. Aceste lumi circulare reprezintă a patra tranziție dimensională în percepție și înțelegere, ce începe să apară în cadrul matricei circulare divine. Acestea, în sine, nu reprezintă cea de a patra dimensiune, ci înțelegerea locului nostru în cadrul acestei lumi exterioare unificate. Fiecare dintre aceste patru cercuri, conținute de cercul singular, sunt plasate pe pozițiile celor patru direcții: nord, sud, est și vest. Ultima conexiune prin care devenim o parte a UNITĂȚII exterioare a lui DUMNEZEU.

Concentrându-vă asupra acestui simbol, veți descoperi în interiorul vostru acel punct din care puteți radia iubire spre planetă și spre natura înconjurătoare. Din acest punct central al ființei voastre, puteți merge mai departe și să cuprindeți întregul univers, scăldându-vă pe voi și tot ce există, în iubirea divină a CREAȚIEI INFINITE A LUI DUMNEZEU. Multele lumi încep să se contopească într-o tranziție dimensională de conștiență interioară și de afirmație de viață, ce activează REȚEAUA DE AUR. Sunt DUMNEZEU, și deci, sunt totul.

Judy Beebe


Traducere copyright © Monika Szavai. Toate drepturile rezervate.