Lucrătorul în lumină
 
Limbajul Luminii
——————

A Cincea Dimensiune
Armonia Angelică
Armonie
Bucurie

Cunoaștere
Cunoștințe
Divin
Dumnezeu
Emoție
Foc
Grandiosul Design
Iluzie
Inimă
Intuiție
Iubire
Judecată
Lumină
Mâini
Om
Orizont
Sacru
Sfânt
Sfântul Graal
Simțământ
Spirit
Tată
——— 

 

 

În cadrul simbolului pentru cuvântul INTUIȚIE/ PROFUNZIME, puteți recunoaște cercul central cu punct ca fiind reprezentatul cuvântului CUNOAȘTERE. O linie de timp a fost trasată prin centrul acestui simbol pentru un fel de momentan ACUM SE ÎNTÂMPLĂ. Cu toate acestea însă, în cadrul simbolului dualității noastre, care se află dedesubtul cunoașterii, ne ridicăm deasupra acestuia într-o realitate circulară pentru un MOMENT ÎN TIMP. O sclipire de intuiție spirituală.

Aceste simboluri exprimă înțelesuri complete prin tranziții dimensionale și complexitate spirituală accelerată. A defini toți parametrii unui singur simbol ar însemna să înțelegem întregul SPIRIT DE SINE, căci numai prin spirit începem să interpretăm ceea ce este exprimat în înțeles.

Acest simbol are multe nuanțe/ subînțelesuri dimensionale și este împletit cu profunzime spirituală. Înțelegerea de început trebuie să vină dintr-o realitate circulară, programată să ofere o secvență fragmentară de adevăr și o realizare ce ne va scoate din dualitatea noastră voalată. Așa după cum puteți vedea, cuvântul și interpretarea acestui simbol au multe dimensiuni. Mergeți pe drumul dintre simbolurile aflate în acest cuvânt și căpătați o altă cunoaștere de UNITATE implicată, drumul parcurs de toți căutătorii și adepții spirituali. Dacă mergeți pe calea spirituală destul de mult, veți avea momentul vostru ACUM DE GRAȚIE, mult așteptata perlă spirituală a viziunii unei alte lumi, ce poate alimenta un interludiu prelungit de grație spirituală.

Așadar, concentrându-vă asupra acestui simbol pentru cuvântul INTUIȚIE, voi vă oferiți spiritului pentru o momentană ÎNTÂLNIRE inspirațională de ACUM. O experiență profundă ce va fi înregistrată în esența sufletului vostru și va fi purtată ca o decorațiune de realizare, o insignă de merit obținută prin pătrunderea EXISTENȚIALITĂȚII. Trăind din ce în ce mai mult în aceste momente de PROFUNZIME, veți deveni din ce în ce mai conectat cu SINEA voastră DIVINĂ și veți pătrunde din ce în ce mai mult spre centrul CERCULUI DE CUNOAȘTERE.

Observați că, în acest simbol, ați ieșit din linia de timp al acestui circular ACUM, pe un drum singular de împlinire circulară. Aici drumul este singular pentru că nu vă puteți obține moștenirea spirituală în alt fel. La vârf se află un cerc de inițiere, un cerc universal al frăției, care poate fi obținută după un interludiu cu ÎNTREGIMEA voastră SPIRITUALĂ.

Putem merge și mai departe cu această dimensiune, imaginându-ne că cercul central cu punct este întins orizontal (asemănător cu un cerc de plastic care se învârte în jurul unei talii invizibile). Ne plasăm în centrul acestui cerc și cu VOINȚA DIVINĂ activată de o pricepere spirituală, puteți vedea triunghiul dimensional cum începe să se ivească deasupra liniei de orizont a cercului. Acesta este un triunghi vibrațional și el coregrafiază un dans de culori. Acum ieșim din acest triunghi și mergem din nou la punctul de centru. Activăm acum VOINȚA DIVINĂ, să facă același lucru sub linia de orizont. Și acest triunghi dimensional începe să etaleze un dans de culori. Aceste culori sunt mai închise decât culorile de deasupra.

Apoi, la finalizarea triunghiului dimensional de la bază, cercul și triunghiurile proiectate încep să se învârtă ușor. Deodată, un cerc începe să apară, încercuind întreaga imagine, din vârful fiecărui triunghi dimensional, peste tot împrejur. Dacă ne reîntoarcem apoi la centrul cercului, putem proiecta triunghiuri dimensionale în afara, deasupra și dedesubtul cercului mare exterior. Puteți continua să faceți acest lucru până când aveți o TRANZIȚIE ÎN CONȘTIINȚĂ la MINTEA LUI DUMNEZEU, căci moleculele voastre vor începe să tranziteze dimensional.

Toate acestea sunt sugerate de acest simbol pentru cuvântul INTUIȚIE. Nivele dimensionale de informație, un dar al pictogramelor din lanurile de grâu și al acestui SIMBOLIC LIMBAJ AL LUMINII. Energii creaționale încep să apară din cuvinte, ce sunt îndrumate spiritual și conștient de o forță de VOINȚĂ, spre o împlinire spirituală.

Judy Beebe


Traducere copyright © Monika Szavai. Toate drepturile rezervate.