Lucrătorul în lumină
 
Limbajul Luminii
——————

A Cincea Dimensiune
Armonia Angelică
Armonie
Bucurie

Cunoaștere
Cunoștințe
Divin
Dumnezeu
Emoție
Foc
Grandiosul Design
Iluzie
Inimă
Intuiție
Iubire
Judecată
Lumină
Mâini
Om
Orizont
Sacru
Sfânt
Sfântul Graal
Simțământ
Spirit
Tată
——— 

 

 

După cum vedeți, acesta provine din simbolul pentru CUNOAȘTERE. A mai fost adăugată o linie, ce a fost plasată dedesubt. Din acest punct al cunoașterii, începeți să acumulați emoțiile din experiențele de viață, ce vă permit să vă plasați cunoașterea deasupra bagajului/ suportului de emoții acumulate. Din aceste experiențe ale emoției, care au fost încorporate în cunoaștere, începeți să vă clădiți suportul vostru spiritual de cunoștințe.

Acesta este un cuvânt puternic al realizării spirituale, ce poartă o semnificație spirituală extraordinară. Voi, divina floare, vă sprijiniți pe acest bagaj personal de cunoștințe acumulate, adunate de la viață la viață și adoptate spre cunoașterea sufletului vostru. Sufletul vostru vibrează la acest bagaj acumulat, pe care se sprijină fiecare viață viitoare. Din această perspectivă căutați fiecare nouă experiență. În cadrul acestui simbol, pentru cuvântul cunoștințe, se află o înțelegere acumulată a “îmbrățișării sufletului.”

Acest bagaj de cunoștințe este plin de tipare energetice de realizări și eșecuri finite. Acest bagaj de cunoștințe adăpostește călătoria sufletului prin multe dimensiuni și vieți. Când ridicați acest bagaj de cunoștințe și îl preluați cu dragoste, înțelegând tiparele sale circulare, nu mai sunteți sclavul acestuia. Din această acțiune singulară de ASCENSIUNE spre tiparele de energie circulară, răsăriți ca o FLOARE DIVINĂ de realizare spirituală. Atunci activați și manifestați design-ul universal al unui tipar complet de energie circulară. Toate greutățile au dispărut și zburați acum liber cu SPIRITUL LUI DUMNEZEU.

Judy Beebe


Traducere copyright © Monika Szavai. Toate drepturile rezervate.