Lucrătorul în lumină
 Limbajul Luminii
——————

A Cincea Dimensiune
Armonia Angelică
Armonie
Bucurie

Cunoaștere
Cunoștințe
Divin
Dumnezeu
Emoție
Foc
Grandiosul Design
Iluzie
Inimă
Intuiție
Iubire
Judecată
Lumină
Mâini
Om
Orizont
Sacru
Sfânt
Sfântul Graal
Simțământ
Spirit
Tată
——— 

 

 

Acesta este simbolul frecvenței care cheamă și învăluie ființele angelice. Această frecvență a armoniei angelice poate produce un TUB DE LUMINĂ. Întregul sens al acestui simbol al armoniei angelice e dat de așezarea în linie a douăsprezece din aceste simboluri, producând TUBUL DE LUMINĂ.

Prin acest TUB DE LUMINĂ simbolurile se filtrează în corpurile noastre pentru comunicarea cu tărâmul îngerilor. Douăsprezece simboluri și douăsprezece tonuri care aduc nețărmurită dragoste, compasiune și călăuzire.

Aranjați 12 din aceste simboluri într-un model circular, cu porțiunea interioară a fiecăruia din cele 12 pusă una peste cealaltă în centru și veți auzi MUZICA SFERELOR. Această frecvență armonioasă este ceea ce ține lumea noastră la un loc, este misterul atomului și este FRECVENȚA LUMINII care insuflă în lumea noastră ORDINE SFÂNTĂ.

Judy Beebe


Traducere copyright © Monika Szavai. Toate drepturile rezervate.