Lucrătorul în lumină 


Cel care era al nimănui,

Nu se ducea nicăieri

Și nu era întrebat despre nimic...

Astfel el deveni regele interior

Care își era Totul în Sinea Sa,

De acum mergând oriunde se simțea chemat,

Știindu-și răspunsurile dinainte

De a-și pune orice întrebare...

Pe cerul cândva pustiu,

Acum pulsa stabil un Soare... 
©Luvdalot Graphics & Design
©Luvdalot Graphics & Design
MIDI: Secrets Untold - performed by  Bruce DeBoer ©