ȘI AȘ VREA
 

Aș vrea să fiu un întreg

Nu o rană tăiată în două,

Aș vrea ce ating să nu fiu eu

Ci să ne fie nouă...

Aș vrea ce m-apasă să piară,

Durerea cea lină,

Să fie un dezmierd,

Și-n pacea lăsată,

Orice urmă de fiară,

Să fie uitată ca un ultim blestem...

Și nu poate să mi se pară

Că dulcea topire e doar o părere,

Și nimeni nu cere nimica,

În cea mai blândă tăcere... 

 

MIDI: On A Distant Shore - performed by Bruce DeBoer ©