Lucrătorul în lumină

 
 

 REGENERARE

 
Când Dumnezeu și-a lăsat o clipă

Fruntea tristă în palme,

Lumea a început să se învârtă invers,

Destrămându-se timpul în opriri

Și spațiul în scurte năluciri...

Din haos, îngeri mari cât cerurile,

Veniră să așeze în tipare noi,

Materia umplută cu Lumină

Și nu a mai fost niciodată tristețe...

 

 

 

 

 


 

 

 

MIDI: The Rainbow - performed by Bruce DeBoer ©copyright 2004