IDEAL


La un pas lumină

De sufletul meu,

Veghează neterminata efigie,

A unui chip tulburător de zeu...

Întrezărit de-aproape doar

La trecerea din vise,

Citea necontenit din Cartea Vieții,

Cea încrustată în stele...

Doar ochii vii mi-i amintesc

Și mă cuprind atâtea întrebări,

Printr-un noian de gânduri,

Citea necontenit și îmi citea

De dincolo de rânduri...

 

 

 

 

Art by Josephine Wall
Enchanting Designz Graphics

MIDI: I Will Remember - performed by Bruce DeBoer ©