FOTOGRAFIE ÎN ETERNITATE

Prin clipa de iubire,

Intrarea în eternitate

S-a produs instantaneu...

Lina ei explozie de lumină

Lăsând peisajul neschimbat,

Cu noi în el,

Statui trezite de o secretă viaţă...

  

 

 

 
MIDI: Moon Beams - performed by Bruce DeBoer ©