Sorry, Your Browser does not support Java


 

ÎN CODRUL POMILOR DE IARNĂ

Departe în ceață vom visa 

Un codru al pomilor de iarnă, 

Stins  va sclipi în înălțimi 

O feerie albㅠ

În codrul pomilor de iarnă, 

Lumini, nevinovate pier,  

Căzând,  ating ascunse clape 

Și-un  pian ne picură din cer… 

Un clinchet vag din iarna nevăzută 

Va coborî atunci până la noi: 

Spre codrul pomilor de iarnă  

Va fi să trecem amândoi…

 

 

 

 

 

 

 

 


MIDI: The Garden - performed by Bruce DeBoer ©c