SEMNIFICAŢIA NUMERELOR SPIRITUALE

 

 

de Judy Beebe

Traducere de Mariana Străuţ © http://www.lucratorul-in-lumina.com

 

UNU – I

Numărul unu reprezintă singurul TOT din care provenim, cel care conţine totul în perfectă simetrie şi echilibru. Un număr unu poate să vă reprezinte ca un vas al aceleiaşi simetrii şi al aceluiaşi echilibru, sau poate reprezenta singurul TOT.

Există un alt adevăr, ce poate defini acest număr şi acesta este unu al separării de perfecta simetrie şi de perfectul echilibru, cum este în partea care este MASCULINĂ şi doar o parte a imaginii, sau în partea care este FEMININĂ şi doar o parte a imaginii.

În cele din urmă, numărul unu poate reprezenta unificatul TU, aşa cum veţi descoperi mai departe în numărul 10.

DOI – II

Numărul doi reprezintă separarea iniţială dintre masculin şi feminin, separarea apelor de deasupra de apele de dedesubt şi adevărul naturii dualiste ce a fost stabilită pe Pământ şi în Sacrul nostru Templu Uman.

El poate reprezenta o trecere prin această lume, văzând totul în afara voastră şi acţionând şi reacţionând conform acelei convingeri. El stabileşte conflictul din voi şi mecanismul de supravieţuire, care întotdeauna încearcă să deţină controlul asupra a ceea ce este total lipsit de control. Polarităţile dualiste nu vor avea niciodată un singur focar şi nu vor cădea de acord, pentru că aceasta este imposibil din punct de vedere fizic. Acest număr şi realitatea a cauzat război, boală a trupului şi decădere spirituală care trimite lumea noastră într-un posibil sfârşit care nu poate fi imaginat.

TREI – III

Numărul trei reprezintă baza creaţiei şi triunghiul care poate pătrunde spre centrul cercului, culegând întreaga natură a lui DUMNEZEU pentru a pune în scenă o mişcare creativă. Numărul trei este conţinut în esenţa particulelor atomice care creează lumea noastră, protonii, electronii şi neutronii. Este adevărul care a fost împărtăşit în trinitatea Creştină a Tatălui, Fiului şi Sfântului Duh. Este adevărul piramidelor din Egipt şi ceea ce aşteaptă ele să creeze. Acestea sunt santinelele unui adevăr şi ale unei cunoaşteri pierdute care ne-a ocolit de mii de ani.

Este imaginea lui doi de deasupra care şi-a găsit acum unitatea şi un singur centru. Este doi-ul care poate deveni creatorul de mâine, văzând orice şi pe oricine ca pe un creator egal. Este scânteia electrică a unui câmp fertil spiritual care este gata de a fi recoltat de mâna lui DUMNEZEU.

PATRU –IV

Numărul patru reprezintă manifestarea lumii şi pătratul. Pătratul şi cele patru laturi ale sale este ceea ce reuneşte atomii într-o imagine şi experienţă perceptibilă. Această experienţă apare într-o manieră sincronizată de a explora toate domeniile pătratului pentru a găsi armonia a tot ceea ce este înăuntrul şi în afara pătratului. Atunci, magia din pătrat începe să iasă la suprafaţă, pentru că există o rotaţie de la axa pătratului spre punctul unde pătratul este acum două triunghiuri, unul deasupra firmamentului şi unul dedesubt. Acum noi putem pătrunde în tot ceea ce era necunoscut pentru a crea o nouă lume de ordine şi armonie.

CINCI – V

Numărul cinci reprezintă spaţiul din interiorul pătratului ce este conţinut în neutralitate şi care aşteaptă să fie impulsionat de scânteia spirituală, ce vă va permite să păşiţi în afara dualităţii şi să vedeţi totul ca fiind separat de voi înşivă. Recunoscând unitatea, aţi activat aşteptările lui patru de deasupra, iar acum vedeţi faţa lui UNU.

Imaginaţi-vă 5-ul şi apoi oglindiţi acel 5 în partea cealaltă şi veţi obţine un cerc cu o cale şi un văl. Puteţi lua acum cercul şi să umblaţi pe acea cale şi să pătrundeţi cu esenţa sc­ânteietoare a sufletului vostru dincolo de văl şi de lumile ce vor veni.

ŞASE – VI

Numărul şase reprezintă creaţia în forma sa exaltată. Creaţia simbiotică a dualităţii, masculin şi feminin şi separarea care prin văl ne-a împiedicat să ne descoperim natura noastră dualistă şi să fuzionăm cele două triunghiuri din şira spinării, pentru a aduce natura noastră masculină/feminină într-un singur spirit androginic ce poate vedea faţa lui  DUMNEZEU.

Cei doi de trei conţinuţi în şase sunt magia. Fiecare trei reprezintă triunghiul creaţiei. Vizualizaţi o linie imaginară şi cu fiecare triunghi orientat înspre în afară şi în direcţii opuse. Acum vizualizaţi mâna divină a lui DUMNEZEU mişcându-se pe deasupra acestor triunghiuri şi urmăriţi-le cum se mişcă ele, intrând unul în altul, până când fuzionează într-un tetraedru androgin, complet inclus în ele şi oglindind armonia spiritului întregit.

Puteţi duce acest experiment şi mai departe, pentru că voi aveţi cercurile experimentate în fiecare punct al triunghiurilor. Aşa cum se odihnesc ele împreună, unul deasupra celuilalt, cele două cercuri de la centru sunt împreună şi acestea sunt cercurile care elimină vălul. Acesta este adevărat când vom cunoaşte faţa lui DUMNEZEU, pentru că toată împărăţia ne este deschisă de experimentarea noastră a numărului 6. În timp ce vizualizaţi această linie în centru, urmăriţi PORŢILE cum se deschid larg şi sunteţi întâmpinaţi cu cântarea îngerilor, cu armonia culorilor şi vibraţiile acestora şi cu cuvintele "S-AU IVIT ZORII UNEI ZILE GRANDIOASE, BUN VENIT LA TOT CEEA CE EŞTI."

ŞAPTE – VII

Numărul şapte reprezintă numărul lui DUMNEZEU. Singurul TOT (numărul 1) se combină cu cele două triunghiuri ale creaţiei (masculin/feminin) de fiecare parte a acelei fiinţe unice (cercul) a TOT CE ESTE. DUMNEZEU s-a odihnit în cea de-a şaptea zi, pentru că în jurul lui/ei creaţia vibra într-o divină naştere îmbrăţişată de  DUMNEZEU şi învolburată în spaţiul neutru al celei de-a şaptea zile.

Acest număr a fost dat omenirii pentru a descoperi şi pentru a cunoaşte mai bine creatorul din perspectiva creaţiei, conţinând totodată absolut totul în interiorul lor şi fiindu-le ascuns adevărul său.

Imaginaţi-vă numărul 7 şi oglindiţi numărul 7 în partea cealaltă şi veţi avea TRIUNGHIUL DE AUR, care alunecă la locul său atunci când aţi devenit respiraţia divină a lui DUMNEZEU, inspiraţi în descoperirea lui DUMNEZEU şi fiind capabili de a impulsiona atomii şi moleculele cu fiecare respiraţie. Aceasta este magia locului vostru în TOT, care este numărul 7 al lui DUMNEZEU.

OPT –VIII

Numărul opt reprezintă adevărul lui 'aşa cum este deasupra, aşa şi dedesubt’ şi adevărul apelor separate de deasupra şi de dedesubtul firmamentului. Numărul opt conţine două cercuri şi un punct în centru, unde are loc un schimb de energie. Este o cale misterioasă de rămânere în manifestare, în timpul atingerii naturii divine a lui DUMNEZEU pentru a extrage ceva ce va face viaţa plină de sens. Este o cupă de dragoste divină, o fântână fără de fund din care să beţi. Este vârtejul de vânt din care i-a vorbit DUMNEZEU lui Moise şi este focul imploziei spirituale. Pe măsură ce focul instinctelor de bază ale trupului cresc, aprinzând focul divin al dorinţei cunoaşterii lui DUMNEZEU mai presus de orice altceva, se îmbină la centrul lui opt pentru a vă iniţia în ritualul divinei îmbrăţişări. Acest foc este ca focul din a cărui cenuşa pasărea Phoenix trebuie să se re-creeze pe sine.

NOUĂ – IX

Numărul nouă reprezintă întoarcerea acasă la locul vostru perfect în armonia vieţii. Acesta este adevărul celor trei triunghiuri pătrunzând în locurile lor de perfecţiune circulară şi reîntoarcerea lor în Paradis. Cele trei cercuri ale OMULUI extrăgând din cercurile interactive toată cunoaşterea, aşa cum este conţinută în ele. Numărul nouă are toată energia conţinută mai mult deasupra decât dedesubt, ca în numărul şase. Este şasele înălţat, aşteptata reîntoarcere în paradis, armonia celor trei roţi care se rotesc, îmbrăţişează şi informează.

Aceste trei triunghiuri, care au devenit cercuri, sălăşluiesc acum în simbolul SFÂNT şi locul în care o înghiţitură în plus din apa fântânii lui DUMNEZEU va aduce un răspuns molecular şi atomic în corpul vostru care va fi ivirea zorilor unei noi epoci. Apele de deasupra vor curge şi vor intra în armonie cu apele de dedesubt şi pacea se va aşterne peste omenire. O lume paşnică se va naşte atunci dintr-o perspectivă reală a locului său în GRANDIOSUL DESIGN.

ZECE – X

Numărul zece reprezintă dualitatea masculin/feminin care există peste tot în lumea noastră separată. 1-ul (masculin) şi 0-ul (feminin) au nevoie unul de celălalt în vederea obţinerii echilibrului şi a naşterii dorinţei care este simbolică în Grădina Edenului. Reflexul dorinţei şi reflexul supravieţuirii sunt un duet fascinant ce ne menţine prinşi în energia şi în apele aflate dedesubtul plexului solar. Este numărul care ne permite experimentarea creaţiei.

Vom examina acest număr din mai multe perspective. Plasaţi-l pe 1 pe o parte (orizontal) şi pe 0 dedesubt. Puteţi vedea clar perspectiva prin care omenirea trăieşte şi respiră astăzi în lume. 1 devine vălul gros şi dens şi întreaga energie este depozitată sub el. Acum, plasaţi-l pe 1 vertical şi plasaţi-l pe 0 în partea dreaptă. Dacă îl exageraţi pe 1, făcându-l mai mare decât pe 0 în toate aceste exemple, imaginea va fi şi mai clară. Pe măsură ce ne apropiem de răsăritul spiritualităţii noastre şi îl internalizăm, descoperim că acolo este o oglindă care începe să se alcătuiască din această plasare verticală. Acum noi avem un alt unu exagerat (alcătuind o cale în mijloc) şi un alt 0 care este la stânga. Aici este magia. Pe măsură ce priviţi la această cale, cercurile încep să treacă prin 1 şi se întâlnesc în centrul căii, ca un singur cerc. Aceasta se întâmplă când floarea de lotus începe să se deschidă şi energia începe să izvorască. 2-ul din voi devine acum ca 1 şi tot adevărul zace la picioarele voastre ca minunate nestemate scânteietoare.

UNSPREZECE – XI

Numărul unsprezece reprezintă CALEA DE AUR şi drumul spre casă spre totalitatea a tot ceea ce sunteţi. Această cale este energia care se ridică prin şira spinării. Pe măsură ce energia se ridică, rezistenţa magnetică (roca) de la baza şirei spinării cedează şi începeţi ascensiunea afară din dualitatea OMENIRII PE PĂMÂNT, spre noul viitor al unităţii FIRII SPIRITUALE PE PĂMÂNT. Această călătorie este întortocheată şi are multe piedici şi PORŢI care trebuie trecute, pentru că voi înotaţi împotriva curentului şi împotriva a tot ceea ce este oglindit în lumea din jurul vostru.

Există un instrument vizual care vă poate ajuta în această ascensiune şi acesta este utilizarea analogiei pietrei de deasupra şi plasarea mentală a acestei roci magnetice (care acum pare cristalină) undeva în jurul plexului solar. Acum sunteţi magnetizaţi la plexul solar şi energia din şira spinării trebuie proiectată spre această bucată magnetică de cristal.

Odată ce v-aţi magnetizat plexul solar, activarea Apelor Vii din Templul celui Suprem poate începe purificarea şi neutralizarea trupului. Atunci cele Douăsprezece Portaluri Electrice vor putea aprinde codurile lor, trezind organele şi căile în trup şi aprinzând luminile spre Oraşul Intern al Luminii.

DOISPREZECE – XII

Numărul doisprezece reprezintă cercul şi întoarcerea acasă spre adevărata voastră natură. Începeţi să vedeţi lucrurile total diferit faţă de cum le-aţi văzut până acum. Puteţi vedea aprinsele salamandre în aerul din jurul vostru şi trupul vostru cum emite energie circulară spre oricine întâlniţi şi culegând cu nerăbdare toate cunoştinţele pentru templul spiritului vostru. De-a lungul zilei, cercul vostru personal a înglobat energii asemănătoare şi a făcut schimbări în magazinul alimentar, la cinema sau oriunde aţi fost în acea zi.

Pe măsură ce emanaţi energia voastră circulară, toţi cei cu care aţi interacţionat se vor schimba în vreun fel. Voi sunteţi DARUL vieţii şi dăruiţi DARUL vostru altora. Noaptea, cercul vostru începe să alunece spre tărâmurile spirituale ale învăţării, uşurinţei şi graţiei. Voi treziţi noi octave ale muzicii celeste în voi înşivă şi în planetă. Tărâmul spiritual cântă şi vă îmbrăţişează într-o melodie simbiotică, iar voi începeţi să recunoaşteţi muzica.

Cercul poate fi înţeles prin aspectul său cerebral de înţelegere, sau poate fi adoptat şi experimentat prin spiritul VOI. Cercul este doar o parte a geometriei sacre, dacă este experimentat. Voi sunteţi MAESTRUL ÎN AŞTEPTARE ce a fost trimis de la DUMNEZEU spre a aduna experienţa pentru cercul în care există totul şi al cărui centru este DUMNEZEU. Cercul, când este privit dintr-o perspectivă spirituală, are culoare, ton şi vibraţie, are dilatare şi contracţie, ce au acţiuni şi reacţii care vă duc spre aspectul nelimitat a cine aţi fost şi cine veţi fi în starea voastră complet spirituală. Acesta este MENIREA UNICĂ a MAESTRULUI care e dat să fiţi.

Pe măsură ce numerele urcă spre 13, 14, 15, etc. aveţi două aspecte ale acestor numere. Este cunoaşterea de deasupra a lui 1 şi a lui 3, de exemplu, însă este şi adevărul adunării numerelor la un loc ca să devină un număr 4. Este nuanţa şi percepţia ce duc definiţiile acestor numere la o concluzie aleasă de voi.

De-a lungul peregrinării mele spirituale, în special în ultimii nouă ani, însă şi peregrinarea metafizică de o viaţă am ajuns să văd un cerc de experienţă ca număr trei. Aceasta deoarece fiecare cerc a devenit înglobat, experimentat şi creat, ducând cu sine tiparul divin al grandiosului design în totalitatea sa. Aşadar puteţi înţelege cu siguranţă numărul 666 şi semnul fiarei acum. Când energia voastră personală s-a ridicat spre înţelegerea conţinută în această carte, voi aţi întors 6-le invers devenind 9, trei cercuri creaţionale ducând cu sine un număr 3 în fiecare şi creând OMUL SPIRITULUI DIVIN.

 

Traducere copyright © Monika Szavai. Toate drepturile rezervate.